Discord Adresimize Katılın
Discord Adresimize Katılın
Sayfamızın Sponsoru CAPE DAVIS'e Teşekkürler

UNI-FORUM.NET - Üniversite Not Ortalaması Hesaplama Aracı - Kredili sistem - GANO Hesaplama
Uni-Forum.Net Üniversite Not Ortalama Hesaplama aracı ile, dönem ve genel not ortalamanızı kolayca hesaplayabilirsiniz.

Dönem Not Ortalaması Nedir
Üniversite dönem ortalaması, bir öğrencinin belirli bir dönem boyunca aldığı derslerin notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu dönem genellikle bir akademik yıl veya bir dönemi içerir. Üniversiteler arasında dönem sistemi ve not hesaplama yöntemleri farklılık gösterebilir, ancak genellikle bir dersin kredisi, alınan not ve dersin ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır. Dönem ortalaması, bir öğrencinin o dönemdeki akademik performansını yansıtan bir ölçüttür.

Dönem Not Ortalaması Nedir
Üniversite Genel Not Ortalaması (GANO), bir öğrencinin üniversitedeki tüm dönemlerde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. GANO, öğrencinin üniversite boyunca genel akademik performansını gösteren önemli bir ölçüttür. GANO hesaplanırken, her dersin kredisi ve alınan notunun ağırlığı dikkate alınır. Öğrencinin GANO'su, üniversitedeki tüm dönemlerin notlarının ve kredilerinin toplamı üzerinden hesaplanır. GANO, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirmek ve mezuniyet gereksinimlerini karşılamak için sıkça kullanılan bir ölçüdür.

Dönem Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır
Dönem not ortalaması, bir öğrencinin belirli bir dönem boyunca aldığı derslerin notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamayı hesaplamak için genellikle aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • Her Dersin Kredisi ve Notunun Belirlenmesi: Öncelikle öğrenci, aldığı her bir dersin kredisini ve bu ders için aldığı notlar belirlemelidir. Örneğin, bir ders 3 krediye sahipse ve öğrenci bu ders için AA, BB, CC, DD veya FF gibi bir not almışsa, bu bilgiler kaydedilir.

  • Notların Puan Karşılıklarının Belirlenmesi: Her notun genellikle belirli bir puan aralığına karşılık geldiği bir not skalası vardır. Örneğin, AA 4.00 puan, BB 3.00 puan, CC 2.00 puan, ve böyle devam eder. Bu puanlar, üniversite veya bölümün not skalasına göre değişir.

  • Her Dersin Ağırlıklandırılması: Dersin kredisi, bu dersin not ortalamasına katkısını belirler. Örneğin, bir dersin 3 kredisi varsa, o dersin notunun toplam dönem not ortalamasına katkısı 3 kat daha fazla olacaktır.

  • Notların Ağırlıklı Ortalamasının Hesaplanması: Her dersin notu, ağırlıklandırılması için dersin kredisiyle çarpılır. Daha sonra tüm derslerin ağırlıklı notları toplanır. Son olarak, bu toplam ağırlıklı not, toplam kredi sayısına bölünerek dönem not ortalaması hesaplanır.
Özetle, dönem not ortalaması hesaplamak için öncelikle her dersin notunu kredisiyle çarpılmalıdır. Ardından bunların toplamı, kredi toplamına bölünerek hesaplanır. Öğrencinin bu işlemi dönemdeki akademik performansını belirlemek için kullanır.

Üniversite Not Ortalama Hesaplama Aracı bütün üniversiteler için geçerlidir. İster ODTÜ'de okuyun ister KTÜ'de, üniversiteniz kredili sistemi kullanıyor ise Uni-Forum.Net Dönem Ortalama Hesaplama aracı ile ortalamanızı hesaplayabilirsiniz.